Homepage > Over het Transformatiespel > Spelbegeleiding

Spelbegeleiding

De diverse spelvormen kunnen het best gespeeld worden onder begeleiding van een door InnerLinks erkende en opgeleide “facilitator” die het goed kent en er veel ervaring mee heeft. Daardoor weten facilitators veelal een diepgaand effect bij de spelers te bewerkstelligen.

Een facilitator helpt bij het aanscherpen van je vraag of doelstelling waarmee je het spel gaat spelen. Ze kennen het spel en de spelregels zeer goed, hebben ervaring met de beleving van spelers tijdens een spel en weten op een heldere wijze door te vragen als gebeurtenissen in het spel je niet meteen duidelijk zijn. Een aantal van deze erkende facilitators heeft de beschikking over een groter speelbord waarmee maximaal 6 spelers kunnen spelen.

De vrij in de handel verkrijgbare spelvormen kunnen zonder begeleiding worden gespeeld aan de hand van de bijgesloten beknopte en vereenvoudigde handleiding. Ervaring leert echter dat de impact van het spel dan veel minder groot is, o.a. omdat de aandacht tijdens het spelen ook uitgaat naar spelregels e.d..

Kosten
Er zijn geen vastgestelde prijzen voor het faciliteren van een spel. De kosten van een transformatiespel worden in overleg tussen speler(s) en facilitator vastgesteld. De hoogte is onder andere afhankelijk van de duur van het spel (vanaf 3 uur tot meerdere dagen), het aantal facilitators en de financiële draagkracht van de spelers.